RANNUM Menntavísindasviði Háskóla Íslands

Fundur 2.sept. kl. 15-18, stofu K207 Stakkahlíð

RANNUM og Markvís, fundarboð 2.september kl. 15-17.30/18.00

Boðað er til fundar í RANNUM þriðjudaginn 2. september, kl. 15-17.30 (eða 18) í stofu K207 (Kletti hæð fyrir ofan kennarastofu) í Stakkahlíðinni. Á fundinum er eftirfarandi dagskrá:

1. Myndun stjórnar RANNUM og/eða stjórnar rannsóknarklasa fyrir Markvís.

Stjórnin verður væntanlega í forsvari fyrir að fullgera tillögu að rannsóknarsklasa í Markvís áætlun og velja verkefnistillögu(r) klasans. Þessum tillögum þarf að skila fyrir 7.sept. ef við viljum að það verði hugsanlega tekið með inn í Markvís áætlunina.

2. Kynning á Markvís áætluninni

3. Hugmyndir að verkefnum rannsóknarklasa.

Nokkrar hugmyndir sem þegar eru komnar fram verða kynntar í stórum dráttum og kallað eftir öðrum sem ekki hafa verið kynntar.

4. Hópavinna

Stjórn og verkefnishópar ræða innbyrðis sín á milli. Þeir sem hafa áhuga á að vera með í að þróa hverja verkefnatillögu fyrir sig ræða saman og ákveða framhaldið bæði varðandi skil á tillögum og hugsanlegum styrkumsóknum fyrir hvert verkefni.

5. Önnur mál.

Gott væri ef þið yrðuð búin að kynna ykkur þau gögn sem sett hafa verið inn hér á Moodle (http://moodle.khi.is) , ekki síst Markvís áætlunardrögin og rammana og viðmiðin fyrir rannsóknarklasana og verkefnin.

Þau sem ekki geta mætt á staðinn, látið vita soljak@khi.is, 663-7561, getið hugsanlega verið í Skype sambandi við einstaklinga á fundinum.

Stofnfundur 25.júní kl. 11

Stofnfundur rannsóknarstofu í Upplýsingatækni og miðlun var haldinn í dag 25.júní kl. 11. í stofu H001. Yfir 20 manns mættu á fundinn, þar á meðal stór hluti stofnaðila (sjá Rannsakendur hér á vefnum). Gert er ráð fyrir framhaldsstofnfundi í ágúst.

Markmið:
Aðalmarkmið rannsóknarstofunnar er að auka og efla menntarannsóknir og þróunarstörf sem tengjast upplýsingatækni og miðlun. Upplýsingatæknibyltingin hefur valdið gríðarlegum breytingum sem móta störf og lífsstíl fólks og hvergi sér fyrir endann á. Áhrif á nám og skólastarf hafa einnig verið töluverð. Innlendar og erlendar rannsóknir benda til að tölvuvæðing grunnskóla sé langt komin hér á landi en nýting upplýsingatækninnar mun síður. Mikil þróun hefur engu að síður átt sér stað í fjarnámi og -kennslu, ekki síst í kennaramenntun og á framhaldsskólastiginu. Kortleggja þarf þróun í nýtingu upplýsingatækni á öllum skólastigum, kanna m.a. áhrif hennar á uppeldi og skólastarf, kennara og nemendur, hvernig efla má færni nemenda og kennara á sviðinu, skoða möguleika og tálma sem í tækninni felast og þau vandamál sem henni geta fylgt. Brýnt er að bæta og auka samstarf einstaklinga, samtaka og stofnana hvað varðar rannsóknir og þekkingarmiðlun. Einnig þarf að efla samstarf um nýsköpun, þróun og mat, t.d. á stafrænu námsefni og fræðsluefni fyrirtækja, stofnana og safna, afþreyingarefni eða leikjum, búnaði sem stuðlar að tæknilæsi á meðal barna og unglinga og margvíslegum hugbúnaði til skráningar, samskipta og miðlunar. Rannsóknarstofan stefnir að því að skoða þarfir og safna hugmyndum að rannsóknum og þróunarverkefnum á vettvangi. Sett verður fram áætlun sem felur í sér þjálfun háskólanema og ungs vísindafólks í nánu samstarfi við skóla og atvinnulíf. Stefnt er að öflugu samstarfi innlendra og erlendra aðila af mismunandi fræðasviðum.

Page 9 of 9:« First« 6 7 8 9