Sólveig Jakobsdóttir. (2017). Stafræn borgaravitund: Þróun á opnum netnámskeiðum fyrir þá sem standa að uppeldi og menntun ungmenna: Greinargerð um tilurð námskeiðanna Netið mitt og Netið okkar Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. https://skrif.hi.is/rannum

Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. (2015). Spjaldtölvur í Norðlingaskóla – þróunarverkefni: Lokaskýrsla. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. Lokaskýrsla um spjaldtölvur í Norðlingaskóla.

Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2014). LearnPad spjaldtölvur í Álftanesskóla. Þróunarverkefni 2012-2014. Reykjavík: Háskóli Íslands, Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. Sótt af http://skrif.hi.is/rannum/files/2015/06/LearnpadverkefniAlftanesskola.pdf

Sólveig Jakobsdóttir, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Helga Ósk Snædal Þórormsdóttir og Ragnheiður Líney Pálsdóttir. (2012). Spjaldtölvur í Norðlingaskóla – þróunarverkefni 2012-2013: Áfangaskýrsla. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun. https://skrif.hi.is/rannum/rannsoknir/utgafa-a-vegum-rannum/

Þuríður Jóhannasdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2012).  Samkennsla stað- og fjarnema í grunnnámi í Kennaradeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 2010–2011. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM).  http://skrif.hi.is/rannum/files/2012/05/Samkennsla_Kennaradeild_MVS_2010_2011.pdf

Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir. (2011). Dreifmenntarverkefnið SnæVest 2008-2011: Efling grunnskóla á landsbyggðinni með dreifmenntun – úttekt. Reykjavík: Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM).  http://skrif.hi.is/rannum/files/2011/09/ThuridurJohannsdottir_SolveigJakobsdottir_SnæVest_mat_2011.pdf

Sólveig Jakobsdóttir og Þuríður Jóhannsdóttir. (2010). Úttekt á fjarkennslu í framhaldsskólum. Reykjavík: RANNUM og SRR Háskóla Íslands. Birt á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytishttp://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/17FA42CC5B0EA1D6002577960047E5BB/Attachment/fjarnam_uttekt_2010.pdf