Upplýsingatækni – stefnumótun, áætlanir, námskrá, stafrænt námsefni - Ísland og víðar

Opinber stefna á Íslandi – upplýsingar/vefir

Í krafti upplýsinga. Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun,menningu og upplýsingatækni 1996-1999. (1996). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt af http://menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/utgefin-rit-og-skyrslur/HTMLrit/nr/2024

Forskot til framtíðar 2001-2003.  Verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins í rafrænni menntun. (2001). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt af http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/menntagattir1.pdf

Auðlindir í allra þágu – Stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2004-2007. (2004). Reykjavík: Forsætisráðuneyti. Sótt af http://forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/UpplStefna2004.pdf

Áræði með ábyrgð – stefna menntamálráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005-2008. (2005). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Sótt af http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/aredi.pdf

Frjáls og opinn hugbúnaður – Stefna stjórnvalda. (2007). Reykjavík: Forsætisráðuneyti. Sótt af http://www.forsaetisraduneyti.is/upplysingasamfelagid/Frettaannall/nr/2878

Menntamálaráðuneyti. (2008). Ný menntastefna. Sótt af http://www.nymenntastefna.is/

Forsætisráðuneyti. (2010). UT-vefurinn: Vefur um upplýsingatækni. Sótt af http://www.ut.is/

Netríkið Ísland: Stefna ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2008 – 2012. (2008). Reykjavík: Forsætisráðuneyti. Sótt af http://www.forsaetisraduneyti.is/upplysingasamfelagid/stefna2008-2012/

Námskrár, námsefni og lög – Ísland

Reglugerð um inntak menntunar leik-, grunn- og framhaldsskólakennara nr. 872/2009/2009. Sótt af http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=664c0147-f0b5-44db-8c7a-23b4f14e3b6e

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (1999-). Aðalnámskrár. Sótt af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/
Athuga sérstaklega ný námskrárdrög til umræðu/umsagnar.

Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. (2005). “Við vorum ekki bundin á klafa fortíðarinnar”: tilurð og gerð aðalnámskrár í upplýsinga- og tæknimennt. Uppeldi og menntun, 14(2), 71-92.

Macdonald, A. (2008). OECD study on digital learning resources as systemic innovation: country case study report on Iceland. Reykjavík: Ministry of Education, Science and Culture. http://www.oecd.org/dataoecd/10/7/41848715.pdf

Macdonald, A. (2008). OECD/CERI Project: Digital learning resources as systemic innovation. Background report – Iceland. Reykjavík: Ministry of Education, Science and Culture. http://bella.stjr.is/utgafur/oecd_ceri_iceland_final_backg_report_des_2008.pdf

Hæfni, læsi inntak menntunar – viðmið, stefna – þróun erlendis

European Commision – Education & Training. (2007). Key competences for lifelong learning: European reference framework. Sótt af http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf

European Commision – Education & Training. (2008). Key competences. Sótt af http://ec.europa.eu/education/school-education/doc830_en.htm

Gutierrez-Diaz, M. og Holmes, B. (2010). ICT for education and the new EU2020 strategy – policy and practice. Erindi var flutt á EDEN 2010 Annual Conference Valencia, Spain. Sótt af http://www.slideshare.net/eden_online/ict-for-education-in-europe-and-the-new-eu2020-strategy-policy-and-practice-4517747

iNACOL. (2009). The International Association for K-12 Online Learning. Sótt af http://www.inacol.org

iNACOL. (2007). iNACOL National Standards [of quality for online Courses; online teaching; online programs]. http://www.inacol.org/research/nationalstandards/index.php

Jenkins, H., Purushotma, R., Clinton, K., Weigel, M. og Robison, A. J. (2006). Confronting the challenges of participatory culture: media education for the 21st century. Chicago: MacArthur. Sótt af http://newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf

OECD – Centre for Educational Research and Innovation (CERI). (2009). Beyond textbooks: digital learning resources as systemic innovation in the Nordic countries. Paris: OECD. Sótt af http://www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_35845581_43915633_1_1_1_1,00.html

OECD – Centre for Educational Research and Innovation (CERI). (2009). CERI – ICT and Initial Teacher Training. Sótt af http://www.oecd.org/document/13/0,3343,en_2649_35845581_41676365_1_1_1_1,00.html

OECD – Centre for Educational Research and Innovation (CERI). (2009). CERI – New Millennium Learners. Sótt af http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_35845581_38358154_1_1_1_1,00.html

OECD Directorate for Education. (2009). ICT in initial teacher training: research review. Paris: OECD. Sótt af http://www.oecd.org/dataoecd/30/54/44104618.pdf

Partnership for 21st century skills. (2004-). Partnership for 21st century skills. Sótt af http://www.p21.org/

Partnership for 21st century skills. (2009). The Mile guide: Milestones for improving learning & education. Sótt af http://www.21stcenturyskills.org/documents/MILE_Guide_091101.pdf

UNESCO. (2008). ICT competency standards for teachers: competency standards modules. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Sótt af http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25740&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO. (2008). ICT competency standards for teachers: implementation guidelines, version 1.0. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Sótt af http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209E.pdf

UNESCO. (2008). ICT competency standards for teachers: policy framework. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Sótt af http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210E.pdf

UNESCO. (2008). Information and media literacy. Sótt af http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=15886&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html