Greinar í tímaritum

Snið A: Prentuð tímaritsgrein
Nafn höfundar. (ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað), xx–xx.

Snið B: Rafræn tímaritsgrein með DOI-númeri

Nafn höfundar. (ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað), xx–xx. doi:xxxx

Snið C: Rafræn tímaritsgrein með vefslóð
Nafn höfundar. (ártal). Titill greinar. Titill tímarits, árgangur(tölublað), xx–xx. Sótt af www.xx

Sjá nánar um tvískipt titilsæti tímarita hér.


Heimildaskrá

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. Californina Management Review, 38(3), 102–120.

Dockett, S., Einarsdottir, J. og Perry, B. (2009). Researching with children: Ethical tensions. Journal of Early Childhood Research, 7(3), 283–298. doi:10.1177/1476718X09336971

Hagstofa Íslands. (2010). Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum haustið 2009. Hagtíðindi: Skólamál, 95(4), 1–27. Sótt af https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10669

Helgi Þór Gunnarsson. (2010). Lífshlaup og barnæska afbrotamanna með ADHD. Adhd: Fréttabréf ADHD samtakanna, 23(1), 6–7. Sótt af http://www.adhd.is/static/files/greinasafn/frettabref/2010.pdf

Lærke, A. (1998). By means of re-membering: Notes on a fieldwork with English children. Anthropology Today, 14(1), 3–7. Sótt af http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2f392521-1d47-474b-a949-c8bf1862d637%40sessionmgr10&vid=2&hid=7

Ragnhildur Bjarnadóttir. (2008). Starfshæfni kennara frá sjónarhóli norrænna kennaranema. Uppeldi og menntun, 17(2), 55–74.

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2002). Í eilífri leit – virðing og fagmennska kennara. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http:// netla.khi.is /greinar / 2002/005/03/index.htm


Tilvísanir

(Aaker, 1996) eða Aaker (1996)
(Dockett, Einarsdottir og Perry, 2009) eða Dockett, Einarsdottir og Perry (2009)
(Hagstofa Íslands, 2010) eða Hagstofa Íslands (2010)
(Helgi Þór Gunnarsson, 2010) eða Helgi Þór Gunnarsson (2010)
(Lærke, 1998) eða Lærke (1998)
(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008) eða Ragnhildur Bjarnadóttir (2008)
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002) eða Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002)


 Annað efni í tímaritum