Námsritgerðir

Snið A: Námsritgerðir, ekki í gagnagrunni
Nafn höfundar. (ártal). Titil ritgerðar (nánari upplýsingar um ritgerðina). Nafn háskóla, staðsetning háskóla.

Snið B: Námsritgerðir, í gagnagrunni
Nafn höfundar. (ártal). Titill ritgerðar (nánari upplýsingar um ritgerðina). Sótt af www.xx

Ef ritgerð er skrifuð við erlendan háskóla skal skrá hvaða háskóla.


Heimildaskrá

Aðalsteinn Snorrason. (2011). Ímynd Íslands í Bandaríkjunum: Samanburður þjóðfélagshópa (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík.

Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics (doktorsritgerð, Konunglegi tækniháskólinn, Stokkhólmi). Sótt af http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:8777

Rannveig Klara Matthíasdóttir. (2012). Skóli án aðgreiningar: Viðhorf sérkennara í grunnskólum til stefnunnar skóli án aðgreiningar (óútgefin meistararitgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/13175

Rúnar Sigþórsson. (2008). Mat í þágu náms eða nám í þágu mats: Samræmd próf, kennsluhugmyndir kennara, kennsla og nám í náttúrufræði og íslensku í fjórum íslenskum grunnskólum (doktorsritgerð). Kennaraháskóli Íslands, Reykjavík.


Tilvísanir

(Aðalsteinn Snorrason, 2011) eða Aðalsteinn Snorrason (2011)
(Carlbom, 2000) eða Carlbom (2000)
(Rannveig Klara Matthíasdóttir, 2012) eða Rannveig Klara Matthíasdóttir (2012)
(Rúnar Sigþórsson, 2008) eða Rúnar Sigþórsson (2008)