Ritraðir

Snið A: Prentuð ritröð
Nafn höfundar. (ártal). Titill rits. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. Útgáfustaður: Útgefandi.

Snið B: Rafræn ritröð með DOI-númeri
Nafn höfundar. (ártal). Titill rits. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. doi:xxxx

Snið C:  Rafræn ritröð með vefslóð
Nafn höfundar. (ártal). Titill rits. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. Sótt af www.xx

Nánar um ritraðir.


Heimildaskrá

Guðmundur Finnbogason. (1994). Lýðmenntun: Hugleiðingar og tillögur (2. útgáfa). Í Loftur Guttormsson (ritstjóri ritraðar), Heimildarrit í íslenskri uppeldis- og skólasögu: 1. bindi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson. (2012). Sköpun: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Sótt af http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/themahefti-menntunar/

Konráð Ásgrímsson og Ásta M. Urbancic (umsjón). (2010). Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum haustið 2009. Í Hagstofa Íslands (annast útgáfu ritraðar), Hagtíðindi: Skólamál. Sótt af https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10669

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir. (2012). Lýðræði og mannréttindi: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.

Stefán Jökulsson. (2012). Læsi: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.


Tilvísanir

(Guðmundur Finnbogason, 1994) eða Guðmundur Finnbogason (1994)
(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) eða Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson (2012)
(Konráð Ásgrímsson og Ásta M. Urbancic, 2010) eða Konráð Ásgrímsson og Ásta M. Urbancic (2010)
(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2008) eða Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2008)
(Stefán Jökulsson, 2012) eða Stefán Jökulsson (2012)


Kaflar í ritröðum